हाम्रो टिम

अध्यक्ष- गीता खनाल पराजुली

सम्पादक- रुकमागत खनाल